Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Dz. Ust. Nr 133 poz. 833 z dnia 29.08.1997)
Wyrażam zgodę na pozostawienie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w bazie danych Agencji Pracy Market Access sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lindleya 16